Åndelighed Uden Jordforbindelse: Spiritual Bypassing og ego-inflation

“Spiritualitet” er et bredt begreb, der kan dække over mange varianter af selvudfoldelse og undersøgelser, der kan supplere de rent materialistiske og rationelle elementer i et menneskes tilværelse. Et rigt åndsliv kan være religiøst forankret, men det kan også dyrkes gennem forbindelse til eksempelvis naturen, kunsten eller filosofien. Med New Age-spiritualitetens opståen i Vesten blev mange introduceret til mere eksotiske praksisser såsom meditation og yoga, der i dag er blevet mainstream, ikke mindst som evidensbaserede, terapeutiske værktøjer mod stress. Det som sjældent bliver nævnt er, at netop fordi sådanne praksisser sætter os i kontakt med både krop og psyke, kan vi på sigt blive konfronteret med lidt mere af vores fysiske og mentale bagage end umiddelbar stress-energi og tankemylder; netop herigennem tjener praksisserne deres oprindelige formål, dvs. som en vej mod personlig frigørelse, der undervejs kan medføre både ensomme og destruktive processer. Dette står dog i kontrast til, hvordan “spiritualitet” som fænomen og handelsvare i moderne kapitalistiske samfund ofte bliver solgt som ren velvære og magiske fænomener, og hermed kan der opstå problematiske modsætninger mellem forventninger og reelle oplevelser af, hvad en spirituel orientering eller praksis bør medføre. Spirituelle praksisser kan være understøttende og til tider kreative værktøjer i en både terapeutisk og personlig proces. Men som oftest er det samtidigt nødvendigt at træne vores bullshit-filter overfor både spirituel terminologi og udfoldelse, så vi ikke ender med at misbruge spiritualiteten i et ubevidst forsøg på at flygte fra de ting, vi rent faktisk har behov for at arbejde med.

At misbruge spiritualitet kaldes også spiritual bypassing, altså når vi laver spirituelle overspringshandlinger.
Disse kan antage mange forskellige udtryk, såsom:

  • vage grænser ud fra en idé om, at man altid skal være tolerant
  • magisk tænkning, anstrengt positivitet og lys-fiksering ud fra en idé om, at spiritualitet handler om at fjerne sig fra mørke og ubehag
  • grandiositet og narcissisme hvis man begynder at bygge usund identitet op omkring åndelige indsigter (ego-inflation)
  • et skævt, intellektualiseret fokus på begreber som opvågnen, non-attachment og trancendens, uden at man har gjort sig tilpas bekendt med sin kropslige tilstand og sit følelsesliv
  • en fastholdelse i usunde eller dysfunktionelle spirituelle fællesskaber og hierarkier, når der i stedet er brug for at bryde fri og stå på egne ben

Alle har de det til fælles, at de fjerner os fra det essentielle i tilværelsen og udskyder de til tider hårde, men nødvendige modningsprocesser i et menneskes liv. I de mere udtalte tilfælde kan spiritual bypassing forværre din situation. Hvis du har en aktiv interesse i spiritualitet og bringer det med ind i terapien, vil vi løbende have en opmærksomhed på faldgruberne og blindgyderne på din vej; som regel er et spirituelt bypass et godt pejlemærke for nødvendigt skyggearbejde.