Om psykoterapeut Morten Blok

Jeg er uddannet psykoterapeut*og har derudover flere kurser, retreats og jobs bag mig med fokus på meditative praksisser og relationsbaseret arbejde.

Jeg har haft klienter siden 2017 og jeg modtager løbende supervision, hvor andre erfarne terapeuter giver feedback på nogle af mine klientforløb og har dermed professionel sparring til rådighed. Du kan derfor som klient føle dig tryg i en viden om, at jeg løbende fokuserer på at efteruddanne mig og søge dybere – også gennem egenterapi.

Min personlige proces, søgen og udvikling som menneske indgår således også i de erfaringer, jeg trækker på som din terapeut, ved siden af den faglige ballast og tidligere klientarbejde.

I 2022 blev jeg certificeret i MDMA-assisteret psykoterapi via organisationen MAPS i USA – læs mere om psykedelisk terapi og integrationsterapi her.

*ID Academy, certificeret 2020

Hvad kan du forvente af terapien?

Du kan forvente at blive mødt, set og hørt.

Det kan lyde banalt, men nærvær er i al sin enkelhed udgangspunktet for en sund relation og dermed et vellykket terapeutisk forløb, uanset hvem du er. Og det er værd at tage alvorligt, for nærvær er ikke noget, vi kan tage for givet: nogle mennesker kan gå gennem et helt liv uden at blive set (eller lade sig se), også selvom de udadtil har styr på deres tilværelse og lever op til samfundets normer for, hvad der udgør et godt og rigtigt liv.
Det er således langt fra givet, at det også ser godt og rigtigt ud på indersiden for et menneske, der i for høj grad ikke har følt sig set, hørt eller forstået.

Du kan derfor forvente, at jeg er dit empatiske vidne til, hvad end du ankommer med. Præcis hvordan terapien kommer til at foregå, afhænger af dine livserfaringer og dit eget overblik over hhv. din situation, dine handlemønstre og dine muligheder.

I nogle tilfælde vil det give mening at gå konkret og handlingsorienteret til værks ift. en given problemstilling, i andre tilfælde kan fokus lægges på afdækning og opbygning af ressourcer hos dig, og det kan også være der er brug for et åbent rum til fordybelse i nogle mere eksistentielle temaer. I kombination med den nærværende samtale, er det min erfaring, at der med fordel kan hentes ressourcer, inspiration og retning ved at træne en øget kropsbevidsthed og mentalt fokus i terapien, ligesom det i nogle tilfælde vil give mening at inddrage mere kreative værktøjer såsom tegneterapi, drømmearbejde m.m. Det vil alt sammen foregå i et omfang og tempo, der er afstemt dine behov, således at der også er plads til de spontane øjeblikke, og terapien ikke bliver et spørgsmål om præstation. Vi kan hurtigt komme til at tro, at vi skal være “gode til” at gå i terapi – tricket er dog at dukke op præcis som du er, så tager vi den derfra.

Find priser, praktisk info og kontaktformular her

klient-udtalelser